معماهای جالب و خنده دار با جواب

 

تست هوش , تست هوش سخت, تست هوش تصویری

معمای جالب اول : یک فیل سیاه رو  چه طوری می شود کشت ؟

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معما با جواب اول :خیلی راحت با اسلحه ی فیل سیاه کش !

معمای جالب دوم :یک فیل قرمز رو  چه طوری می شود کشت ؟

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معما با جواب دوم :دو مرحله داره اول باید گلوی فیله رو با دست بگیریم بعد که خون تو سرش جمع شد ، صورتش که سیاه شد حالا با اسلحه فیل سیاه کش پرپرش می کنیم !