محمد حسن عصاری پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 02:17 ب.ظ نظرات ()

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . .عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی!

و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی!

.

.

.

بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم، سنگ قبر احساس ندارد

.

.

.


پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را

بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد . . .

.

.

.