محمد حسن عصاری چهارشنبه 25 مرداد 1391 04:15 ب.ظ نظرات ()

سخن روزدرد من مرگــــ مردمی استـــــ که گدایی را قناعتـــ ، بی عرضگی را صبر وبا تبسمی بر
 
 لبـــــ این حماقتها را حکمتـــــ خدا مینامند

گاندی


کرایه تاکسیا داره به سمتی میره که دیگه صرف نمی کنه بریم سر کار!!!

وقتی ناراحتین از ۱ تا ۱۰ بشمرین. اگه آروم نشدین تا ۲۰ ادامه بدین. نشد تا ۳۰ و همین ج