محمد حسن عصاری یکشنبه 1 مرداد 1391 07:00 ب.ظ نظرات ()

روان شناسی رنگ ها

در صورتی كه تاریخ تولد شما اول فروردین ماه باشد: رنگ شما سیاه است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین دوم فروردین تا 11 فروردین باشد: رنگ شما ارغوانی است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین 12 تا 21 فروردین باشد: رنگ شما سرمه ای است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین 22 فروردین تا 31 فروردین باشد: رنگ شما نقره ای است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین یكم اردیبهشت تا 10 اردیبهشت باشد: رنگ شما سفید است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین 11 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت: باشد: رنگ شما آبی است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین 25 اردیبهشت تا سوم خرداد باشد: رنگ شما طلایی رنگ است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین 4 خرداد تا 13 خرداد باشد: رنگ شما شیری رنگ است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد: رنگ شما خاكستری است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین 24 خرداد تا دوم تیر ماه باشد: رنگ شما خرمایی است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما سوم تیر ماه باشد: رنگ شما خاكستری است.

در صورتی كه تاریخ تولد شما بین 4 تیر ماه تا 13 تیر ماه باشد: رنگ شما قرمز است.

بقیه در ادامه