محمد حسن عصاری جمعه 22 مرداد 1389 11:16 ق.ظ نظرات ()
رمز موفقیت ۲ کلمه است : تصمیم درست

رمز گرفتن تصمیم درست ۱ کلمه است : تجربه

رمز کسب تجربه ۲ کلمه است : تصمیم نادرست