محمد حسن عصاری جمعه 7 خرداد 1395 11:38 ق.ظ نظرات ()
سایت فارس فروم لیستی از سایت های متبت در زمینه انتشار کتاب ها را در این پست قرار داده تا عزیزان بتوانندکتاب مورد نظز خود را در زمان کوتاهی پیدا کنند 

1) کتابخانه دیجیتال گنج رایگان
2) کتابخانه دیجیتال اکسیر
3) کتابخانه دیجیتال کشکول


بنا به درخواست شما 
تمامی کتابهای جدید بر روی سرور 4shared آپلود شدند
کتابهای قدیمی تر هم به مرور همگی به 4shared انتقال می یابند


نسخه خطی مجموعه رسائل محمود دهدار عیانیجواهر الاسرار دهدار
زبده الاسرار دهدار
کشف الاسرار دهدار
علم اعداد و وفق دهدار
زبده الالواح دهدار
به همراه چند رساله در احضار و عزائم و رساله کاویانی
زبان : فارسی و عربی
صفحات : 248
حجم : 54MB
دانلود نسخه خطی مجموعه رسائل دهدار و رسائل کاویانی
نسخه خطی عزائم و اورادزبان : فارسی
صفحات : 25
حجم : 5MB
دانلود نسخه خطی دو رساله در علوم غریبه و انواع طلسمات
نسخه خطی فوائد جلیلیه در اوفاق و طلسماتناصر الدین محمد قرقماس
زبان : عربی
صفحات : 55
حجم : 15MB
دانلود نسخه خطی فوائد جلیلیه در اوفاق و طلسمات
نسخه خطی دو رساله در علوم غریبه و انواع طلسماتزبان : فارسی
صفحات : 43
حجم : 13MB
دانلود نسخه خطی دو رساله در علوم غریبه و انواع طلسمات
نسخه خطی رساله استخراج و حل مسئله جفرزبان : عربی
صفحات : 7
حجم : 2MB
دانلود نسخه خطی رساله استخراج و حل مسئله جفر
نسخه خطی آثار کائنات جو و نجومزبان : فارسی
صفحات : 26
حجم : 8MB
دانلود نسخه خطی آثار کائنات جو و نجوم
نسخه خطی باب هفتاد و دو دیوزبان : فارسی
صفحات : 36
حجم : 10MB
دانلود نسخه خطی باب هفتاد و دو دیو
بیاض علوم غریبه و طلسماتزبان : فارسی
صفحات : 194
حجم : 53MB
دانلود نسخه خطی بیاض علوم غریبه و طلسمات
نسخه خطی خطوط غریب در قلم های طلسماتزبان : فارسی
صفحات : 5
حجم : 2MB
دانلود نسخه خطی خطوط غریب 
نسخه خطی مجموعه فوائدی در اوراد و تعویذاتسید یحیی حسینی خراسانی
زبان : فارسی
صفحات : 56
حجم : 20MB
دانلود نسخه خطی مجموعه فوائد در اوراد و تعویذات نسخه خطی منازل و فوائد حروف ، اوراد و تعویذات و الواحزبان : فارسی و عربی
صفحات : 50
حجم : 10MB
دانلود نسخه خطی منازل و فوائد حروف
نسخه خطی رمل رموزی از حامی بن فریدون رموزیزبان : فارسی
صفحات : 42
حجم : 8MB
دانلود نسخه خطی رمل رموزی
نسخه خطی فالنامه دانیال نبیزبان : فارسی
صفحات : 138
حجم : 11MB
دانلود نسخه خطی فالنامه دانیال نبی
نسخه خطی علم الرملزبان : فارسی
صفحات : 203
حجم : 69MB
دانلود نسخه خطی علم الرمل
نسخه خطی زبده الدعواتزبان : فارسی
صفحات : 138
حجم : 34MB
دانلود نسخه خطی زبده الدعوات
نسخه خطی فالنامه پیامبران ، خواص داروهارساله خواص اشیاء ، مجموعه فوائد و اختیارات
زبان : فارسی
صفحات : 70
حجم : 18MB
دانلود نسخه خطی فالنامه پیامبران
نسخه خطی ترجمه مفتاح الفلاح شیخ بهاییاز صدر الدین محمد تبریزی
نسخه خطی آداب عباسی
زبان : فارسی
صفحات : 145
حجم : 51MB
دانلود کتاب نسخه خطی مفتاح الفلاح شیخ بهایی
نسخه خطی کنوز الرموز ، رمل سرخابزبان : فارسی
صفحات : 196
حجم : 39MB
دانلود نسخه خطی کنوز الرموز رمل سرخاب
نسخه چاپ سنگی نقش سلیمانیدر علوم غریبه خاصه ، احضار ارواح ، سحر ، طلسمات
به ضمیمه تعویذات نقشبندی
زبان : فارسی
صفحات : 82
حجم : 16MB
دانلود کتاب چاپ سنگی نقش سلیمانی
نسخه خطی جامع الاسرار در علم جفر ، مجموعه چند رسالهمجمع النظایر در جفر و مستحصله
زبان : فارسی
صفحات : 91
حجم : 17MB+2MB
دانلود نسخه خطی جامع الاسرار در علم جفر 1
دانلود نسخه خطی مجمع النظایر در جفر و مستحصله 2
نسخه خطی فالنامه سلطانیزبان : فارسی
صفحات : 44
حجم : 11MB
دانلود کتاب فالنامه سلطانی
نسخه خطی فالنامه لقمان به همراه طلسمات و تعویذاتزبان : فارسی
صفحات : 120
حجم : 39MB
دانلود نسخه خطی فالنامه لقمان به همراه طلسمات و تعویذات
نسخه خطی مفتاح الجفر ، خطبه البیان امام علی(ع)رساله قواعد جفر ، رساله علم حروف
طرح نزد اهل جفر
زبان : فارسی
صفحات : 34
حجم : 10MB
دانلود نسخه خطی مفتاح الجفر و طرح نزد اهل جفر
نسخه خطی گنج الاسرار
در طب و علاجات مسائل جنسی
زبان : فارسی
صفحات : 85
حجم : 18MB
دانلود نسخه خطی گنج الاسرار در طب و علاجات مسائل جنسی