محمد حسن عصاری چهارشنبه 10 تیر 1394 11:08 ق.ظ نظرات ()

11. حجت الاسلام صابری اراکی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه اول4,08500:33:12
2ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه دوم5,72000:46:30
3ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه سوم5,68600:46:14
4ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه چهارم4,69700:38:11
5ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه پنجم6,34200:51:34
6ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه ششم6,18000:50:15
7ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه هفتم5,95200:53:38
8ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه هشتم6,09100:49:32
9ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه نهم4,14400:47:33
10ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه دهم2,94000:53:22
11ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه یازدهم1,40800:51:05
12ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه دوازدهم 5,56400:54:11
13ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه سیزدهم4,48800:55:10
14ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه چهاردهم6,42100:52:12
15ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه پانزدهم6,79400:55:15
16ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه شانزدهم6,72900:54:43
17ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه هفدهم6,56400:53:22
18ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه هجدهم6,90600:56:09

برای دانلود سخنرانی های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.