محمد حسن عصاری چهارشنبه 10 تیر 1394 09:48 ق.ظ نظرات ()


5.آیت الله مصباح یزدی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1ویژگی های شب قدر 19,2880:52:48
2ویژگی های شب قدر 210,8421:01:39
3ویژگی های شب قدر 39,9430:59:32
4ویژگی های شب قدر 47,9590:45:15
5ویژگی های شب قدر 511,0341:02:44
6در فواید روزه 14,0580:23:05
7در فواید روزه 25,8720:33:24