محمد حسن عصاری یکشنبه 1 مرداد 1391 05:52 ب.ظ نظرات ()

آزمونی برای سرگرمی

اول فروردین تا 25 فروردین "شاهین"

شاهین، پرنده

مقتدر و توانا هستید. معمولاً با مهارتی که در کارها و عمل تان دارید می توانید از موانع بسیار سخت عبور کنید و در نهایت زرنگی این کار را به گونه ای انجام می دهید که چندان انرژی خود را به هدر ندهید.

26 فروردین تا 22 اردیبهشت "مرغابی "

مرغابی، پرنده

برای رسیدن به هدف هر رنجی را به جان می خرید، اما با این حال برای شما هدف وسیله را توجیه نمی کند. گاهی بی دقت می شوید، بنابراین ضررهایی می بینید.

23 اردیبهشت تا 19 خرداد "قمری"

قمری، پرنده

طبیعتاً آرامش طلب هستید و از یک زندگی آرام لذت می برید و به ندرت از آن خسته می شوید. بردبار، سازگار