اس ام اس های تصویری شماره 3


 0    
 |  = \ __sms__
/\       \______|
              0       0

Smse no va kohne shoma
ra kharidarim
( smssiiiiiiiiiiiiiye )

.

.********************************

+"""+
TANHA

.+"""+.+"""+.
Toro

.+"""+.+"""+.
+ DUST
"+.
     "+
 .+"""+.+"""+.
+   DARAM   +
 "+.          .+"
        "+"
AZIZAM

بقیه در ادامه مطلب......................................................

۱۲

‘        ‘

.       |       .

۹       .        ۳

‘      /        ‘

.        .

۶

ثانیه به ثانیه به یادتم

********************************


o /

/[]

IL

اجازه

.

.

O

<[]>

IL

میتونم شما رو دوست داشته باشم.

********************************

/) /)
@@ \_____/
/ /\    ____\
¤¤     | | | |
^^^^

خوش به حالت گوشیت آیینه داره!!!!!!!!!!!!!!

********************************

O,,

I”

L

 

….,O
L”

 

O

I

L

 

,…./”””;|O

تعجب نکن دارم نماز شکر میخونم چون تورو دارم.

********************************

I—–Δ

I    ……

I    ””””’

I     o

I    /ii\

I    / L

این عکسو وقتی حموم بودی ازت گرفتم اگه اس ام اس ندی واسه همه میفرستم.

********************************

(‘_’)

‏ <¡¡¡>

‏ _\\_

چیه؟

دلم تنگ شده میخوام وایسم نگات کنم مشکلیه؟

********************************

>—- >o
/O |\O /|O/\/O
][() |] ( ) | ][
/  /  /  /  /

تشعیح جنازه منه!
بالاخره از دوریت مردم